Chủ nhật, 17/12/2017 - 16:48|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Thông báo tổ chức cán bộ

Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
10/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2017
Ngày hiệu lực:
06/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực