Thứ sáu, 20/10/2017 - 01:09|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"
 • Phan Huyền Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách văn thư
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Kim Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách thư viện - thiết bị
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: