Thứ ba, 17/10/2017 - 05:09|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Lịch công tác

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú