Thứ tư, 13/12/2017 - 08:36|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Lịch công tác

Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú