Saturday, 24/02/2018 - 03:28|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Lịch công tác

Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú