• IMG_1689
  • IMG_1690
  • IMG_1691
Tin nổi bật

Công văn số 699/PGD&ĐT-MN ngày 29/6/2018 về việc cử CB-GV tập huấn các chuyên đề trong thực hiện chương trình GDMN

Ngày ban hành:
30/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 1225/SGD&ĐT-GDTrH-GDTX ngày 28 tháng 6 năm 2018 V/v rà soát thông tin GV tham dự các lớp bồi dưỡng và năng lực sư phạm năm 2018

Ngày ban hành:
29/06/2018
Ngày hiệu lực:
29/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 620/PGD&ĐT-VP ngày 5 tháng 6 năm 2018 V/v tổ chức tập huấn, triển khai nhập liệu về đội ngũ cho cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 621/PGD&ĐT-TCCB ngày 5 tháng 6 năm 2018 V/v dự kiểm điểm, tự phê bình đối với cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ năm 2018

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
28/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 0