• GV Trần Thị Thảo lĩnh vực PTTC
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài giảng điện tử Toan
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  Linh vuc: PTNT
 • Giáo án e learning - Bài thơ Ảnh Bác
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 286 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Clip Cô Nguyên dạy thơ
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 75 lượt tải | 0 file đính kèm
   
 • Clip cô Trang B dạy tạo hình
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 114 lượt tải | 0 file đính kèm
   
 • Clip Cô Linh dạy đọc thơ
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 57 lượt tải | 0 file đính kèm
   
 • clip hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 85 lượt tải | 0 file đính kèm
  kieu.mp4
 • clip hướng dẫn đếm và nhận biết số 4
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 85 lượt tải | 0 file đính kèm
  hong hanh.mp4
 • clip hướng dẫn bật liên tục qua 5 vòng
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 133 lượt tải | 0 file đính kèm
   
 • clip hướng dẫn trẻ tạo hình lá bằng vân tay cho cây
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 97 lượt tải | 0 file đính kèm
  hoa 3.mp4
 • clip tổ chức trò chơi âm nhạc cho trẻ
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 99 lượt tải | 0 file đính kèm
  video hoa.mp4
 • Clip hướng dẫn các bước rửa tay cho trẻ
  | Trường Mầm non Hướng Dương | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
  hoa video 2.mp4