31/03/20  Chi bộ  6372
kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020
 20/05/19  Chi bộ  356
Đảng Ủy Thị Trấn Bình Đại: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh