GV: Trần Thị Mỹ Hạnh Lĩnh vực : PTNT Đề tài: Các chất cần thiết cho bé