GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Trung học cơ sở Thới Lai tiền thân là trường phổ thông cơ sở Thới Lai. Đến năm học 1995-1996, được tách ra thành Trường Trung học cơ sở Thới Lai với cơ sở vật chất tạm thời;

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường là 35, trong đó cán bộ quản lý 02, giáo viên 29, nhân viên 04. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó giáo viên trên chuẩn 21/29, chiếm tỷ lệ 72,41%;

Tổng số học sinh là 461/222 em chia thành 12 lớp, trong đó khối 6: 3 lớp; khối 7: 3 lớp; khối 8: 3 lớp; khối 9: 3 lớp;

Tổng số phòng học 06, phòng tin học 01, phòng thư viện 01, thiết bị dùng chung 01, văn phòng 01;

Tổng diện tích 2132m2, bình quân 4,62m2/học sinh;

Đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí chi hoạt động;

Trong những năm qua, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua và từng bước nâng chất lượng giáo dục, đồng thời khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục của nhà trường;

Phong trào thi đua của nhà trường ngày càng phát triển. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn có tinh thần trách nhiệm cao, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoạt động sư phạm; số lượng giáo viên giỏi ngày càng được nâng lên;

Năm học 2016-2017: số lượng giáo viên giỏi của trường 25/29, chiếm tỷ lệ 86,21%, giáo viên giỏi huyện là 6/29 đạt tỷ lệ 20,69%;

Trong các năm học qua, nhà trường đều có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 05 năm gần đây đều có học sinh giỏi cấp tỉnh; năm học 2016-2017 có 06 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hoá lớp 9; 12 học sinh đạt điểm cao môn tiếng Anh trên mạng internet; 05 học sinh đạt điểm cao môn Toán trên mạng internet; 01 học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; 01 học sinh đạt điểm cao cấp tỉnh môn tiếng Anh trên mạng internet; 05 học sinh đạt giải I, II, III Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện;

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở hằng năm đạt từ 100%; tỷ lệ đỗ vào các trường trung học phổ thông đạt từ 68,18%; chất lượng giáo dục đại trà ổn định và giữ vững, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 97,05%, tỷ lệ học sinh yếu 2,94%;

Trường có Chi bộ Đảng sinh hoạt độc lập gồm 21 đảng viên, chiếm tỷ lệ 60,00%; Chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt vững mạnh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt Liên đội mạnh cấp huyện. Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm nhiệt tình, hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc năm học 2014-2015 và 2015-2016; năm học 2015-2016 trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục; năm học 2016-2017 đạt danh hiệu trường tiên tiến.