• 20170920_09425113
  • 20170920_09432923
  • 20170920_09434980
  • 20170920_09435074
Thư viện video
  • 20170920_09425113
  • 20170920_09432923
  • 20170920_09434980
  • 20170920_09435074

phong chong dich sot xuat huyet

Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 621/PGD&ĐT-TCCB ngày 5 tháng 6 năm 2018 V/v dự kiểm điểm, tự phê bình đối với cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ năm 2018

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 620/PGD&ĐT-VP ngày 5 tháng 6 năm 2018 V/v tổ chức tập huấn, triển khai nhập liệu về đội ngũ cho cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 619/PGD&ĐT-NK ngày 5 tháng 6 năm 2018 V/v triển khai thực hiện Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin nổi bật

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 06 : 43
Tháng trước : 22
Năm 2018 : 115
Năm trước : 102
Tổng số : 217