Thư viện video
  • IMG_1683
  • IMG_1685
  • IMG_1686
  • IMG_1687

Công văn số 990/PGD&ĐT-THCS ngày 19 tháng 9 năm 2018 V/v thiện dạy học môn Lịch sử, Địa lý, GDCD cấp THCS năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 989/PGD&ĐT-THCS ngày 19 tháng 9 năm 2018V/v thực hiện giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, giáo dục khởi nghiệp năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 982/PGD&ĐT-VP ngày 19 tháng 9 năm 2018 V/v hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2018

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 987/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2018 V/v thực hiện NQ số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của chính phủ về phòng, chống thiên tai

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 996/PGD&ĐT-VP ngày 19/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

chỉ thị bôn môn toán

Ngày ban hành:
30/10/2017
Ngày hiệu lực:
30/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0