Thứ ba, 17/10/2017 - 04:53|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Công Văn số 1130/PGD&ĐT - VP về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia nghiệm thu phòng máy vi tính mẫu năm 2017

Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 số 1132 / GM-PGD&ĐT GIẤY MỜI Dự thao giảng môn tin học cấp tiểu học Năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 1133/KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN TRONG TUẦN NGHỈ GIỮA KÌ NĂM HỌC 2017-2018

Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1131/PGD&ĐT-NK về viêc xét chọn học sinh nhận xe đạp do tổ chức Việt Nam Outreach tài trợ

Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

2238/UBND-VNXH V/V Giao luu Văn hoá, văn nghệ của TT Dạy Nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật VN với học sinh và Thanh thiếu niên tại địa phương

Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 28-9-2017 V/v tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 V/v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 V/v tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học, Kỳ (2014-2017)

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực