Saturday, 24/02/2018 - 03:31|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

199/KH-PGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết  số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong ngành giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 197/PGD&ĐT-VP ngày 23 tháng 02 năm 2018 Về việc tăng cường quản lý và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 136/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 V/v Thành lập hội đồng chấm thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 83/QĐ-PGD&ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2018 Quyết định thành lập Đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT ngành GD &ĐT tỉnh Bến Tre năm 2018

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 196/TB-PGD&ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2018 Thông báo Lịch tập huấn chuẩn bị tham dự đại hội TDTT ngành Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh năm 2018

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 198/PGD&ĐT-KT ngày 23 tháng 02 năm 2018 Về việc tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2019 theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

204/KH-PGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 84/QĐ-PGD&ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực