Saturday, 23/06/2018 - 22:57|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"
Văn bản liên quan

Công văn số 1119/PGD&ĐT-MN ngày 11-10-2017 V/v cử cán bộ, giáo viên họp đánh giá kết quả và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1117/PGD&ĐT-MN ngày 11-10-2017 V/v thực hiện hồ sơ sổ sách, tài liệu, học liệu trong trường mầm non, mẫu giáo năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG VĂN 2681 NGÀY 09-10-2017 V/V TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC

Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
11/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO 1001 NGÀY 9-10-2017 PHÁT HIỆN Ổ DỊCH TAY CHÂN MIỆNG

Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
11/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực