Saturday, 23/06/2018 - 22:57|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"
Văn bản liên quan

Công văn số 1121/PGD&ĐT-TCCB ngày 11-10-2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 455-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Bến Tre

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1112/PGD&ĐT-KT ngày 10-10-2017 V/v thông báo lịch quyết toán kinh phí quý III năm 2017

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1119/PGD&ĐT-MN ngày 11-10-2017 V/v cử cán bộ, giáo viên họp đánh giá kết quả và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1117/PGD&ĐT-MN ngày 11-10-2017 V/v thực hiện hồ sơ sổ sách, tài liệu, học liệu trong trường mầm non, mẫu giáo năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực