Wednesday, 18/07/2018 - 23:40|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"
Văn bản liên quan

Báo cáo số 09/BC-PGD&ĐT ngày 05-01-2018 sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời số 07/GM-UBND ngày 08/01/2017 Hội thảo xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 11/KH-PGD&ĐT ngày 08-01-2018 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiến tới tham dự Đại hội cấp tỉnh

Ngày ban hành:
09/01/2018
Ngày hiệu lực:
09/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 33/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08-01-2018 V/v kiểm tra thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2017

Ngày ban hành:
09/01/2018
Ngày hiệu lực:
09/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực