Wednesday, 18/07/2018 - 23:42|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"
Văn bản liên quan

Thông báo số 13/TB-PGD&ĐT ngày 11-01-2018 V/v khảo sát hoạt động của nhà trường 

Ngày ban hành:
11/01/2018
Ngày hiệu lực:
11/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 35/SGD&ĐT-GDTH ngày 08-01-2018 V/v mời dự Hội nghị Sơ kết và gửi các báo cáo tham luận về Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2017

Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo số 09/BC-PGD&ĐT ngày 05-01-2018 sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời số 07/GM-UBND ngày 08/01/2017 Hội thảo xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực