Saturday, 24/02/2018 - 03:28|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"
Văn bản liên quan

Công văn số 2065/SGD&ĐT-GDTrH ngày 11-10-2017 V/v tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1122/PGD&ĐT-TCCB ngày 11-10-2017 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1121/PGD&ĐT-TCCB ngày 11-10-2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 455-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Bến Tre

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1112/PGD&ĐT-KT ngày 10-10-2017 V/v thông báo lịch quyết toán kinh phí quý III năm 2017

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực