Saturday, 23/06/2018 - 22:55|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

98/PGD&ĐT-TCCB ngày 06 tháng 02 năm 2018 V/v nộp hồ sơ phục vụ cho kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO  VỀ  VIỆC NHẬN HỌC BỔNG DO SỞ CÔNG THƯƠNG BẾN TRE VẬN ĐỘNG

Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
24/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1260/PGD&ĐT-VP ngày 29-12-2017 V/v cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn ngày 13-12-2017 V/v thông báo đăng ký tạp chí

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 2457/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04-12-2017 V/v xem và thảo luận về chương trình "Thầy cô chúng ta đã thay đổi" được phát sóng trên VTV1, VTV7

Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO KHẨN  CÁC TRƯỜNG MN MG CHUẨN BỊ ĐÓN BỘ GD&ĐT

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
24/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực